Plán výpravy

Čtyřčlenná expedice projede na dvou nafukovacích člunech centrální část největšího z ostrovů souostroví Svalbard (známé pod jménem Špicberky), ostrov Spitsbergen. Hlavním cílem je opuštěné město Pyramiden, dále ledovcové splazy na koncích Tempelfjordu a Billefjordu a sjezd řeky Adventelvy.

Všechna tato místa se nachází v oblasti, která je v létě téměř nepřístupná po pevnině, proto bude celá akce ovlivněna závislostí na chování moře. Tamější jedinečné přírodní scenerie, naprosto netknuté lidskými zásahy navíc poskytují dostatek možností pro pořizování fotografických záznamů.


Jak na Svalbard

Cíle výpravy

Plán cesty

Alternativy


Jak na Svalbard

Na Svalbard by se dalo výhodně cestovat lodí. Kdo má k dispozici vlastní loď a dostatek času, rozhodně doporučuji toto řešení. Nám zbývá jen pravidelná norská vnitrostátní letecká linka. Letecká doprava nám ovšem přináší určité potíže, z nichž hlavní je hmotnost našich zavazadel. Ukázalo se, že dokážeme odnést víc, než je nám povoleno vzít do letadla a tak i přes maximální úsporná opatření očekáváme potíže s nadváhou.

Protože cena za nadváhu se patrně násobí počtem přestupů, bylo rozhodnuto necestovat letadlem z Prahy, jako při předchozích výpravách, ale až z Oslo. A tak jsme zakoupili letenky na cestu Oslo - Longyearbyen, Longyearbyen - Oslo za 10738 CZK. Odlet 25. července, návrat 23. srpna.

Paradoxně navrhovaná cesta Praha - Kodaň - Oslo - Longyearbyen a zpět by vyšla pouze o 4000 dráž. Ovšem případné poplatky za nadváhu by byly trojnásobné.

Do Oslo se plánujeme dostat autem po méně obvyklé trase přes trajekt Sassnitz - Trelleborg. Budeme totiž cestovat se střelnou zbraní a tak je vhodné omezit počet zemí, přes jejichž území pojedeme, a tím i počet formalit.


Cíle výpravy

Kromě cenného všeobecného poznávání a sebepoznávání lze naše hlavní okruhy rozdělit do čtyř bodů.

Pyramiden

Hlavním cílem cesty je opuštěné ruské hornické město Pyramiden na pobřeží Billefjordu, jednoho ze severních výběžků Isfjordu. Město postavené kolem uhelného dolu bylo opuštěno v 90. letech 20. století z rozhodnutí vedení společnosti Arktikugol. Náhlým vyklizením města ze dne na den vznikla neopakovatelná atmosféra města duchů, s připomínkami někdejšího každodenního života na každém kroku.

Ledovce

Kromě toho cesta podél pobřeží fjordů povede kolem dvou širokých ledovcových splazů na koncích Tempelfjordu a Billefjordu. Čelo ledovce odlamující se do moře je pro nás neobvyklá a velmi malebná scenérie poskytující mnoho pohledů hodných fotografování.

Adventelva

Posledním cílem je sjezd téměř celého toku řeky Adventelvy. Je to jedna z největších řek v oblasti Nordenskjold landu a v jejím ústí do moře leží město Longyearbyen. Horní tok řeky je svižný, byť technicky málo náročný, dále pokračuje členitou krajinou, kde nejspíš budou i nějaké peřeje a končí širokým řečištěm přecházejícím do rozlehlé bahnité delty.

 

Pohled na střední tok a na deltu Adventelvy

Plachtění

Kromě cílů zeměpisných si výprava klade za úkol provedení množství různých experimentů s využitím nafukovacích kánoí pro tento druh cestování. Středem pozornosti bude hlavně použití improvizovaného oplachtění při pohybu na moři.


Plán cesty

Plánovaná trasa výpravy Svalbard IV.

Start a cíl – kemp u letiště v Longyearbyen

1.den – prohlídka města, dokoupení vybavení, sběr informací o aktuální povětrnostní a námořní situaci na fjordech.

1. etapa

Longyearbyen -> Adventfjorden -> Sassenfjorden -> severní strana ledovce Tunabreen na konci Tempelfjordu (1. kontrolní bod), prohlídka ledovce
55 – 60 km, 4 dny (optimistický odhad – 3 dny)

2. etapa

Doplutí k severní straně ledovce Nordenskjoldbreen na konci Billefjordu (2. kontrolní bod)
60 km, 4 dny (optimistický odhad – 3dny)

3. etapa

Po moři k městečku Pyramiden, odpočinek, prohlídka opuštěného města
12 km, 1 den + 2 dny

4. etapa

Cesta zpět – překřížení Billefjordu v jeho nejužším místě a Tempelfjordu nejbližší trasou k deltě řeky v Sassandalenu (3. kontrolní bod)
60 km, 4 dny (optimistický odhad – 3 dny)

5. etapa

Pěší přechod se sbalenými loďmi ze Sassandalenu k Adventdalenu
22 km, minimálně 2 dny

6. etapa

Sjezd řeky Adventdalen do Longyearbyenu
35 km, 1 den

Poznámky

Pro řeku neexistuje žádná vodácká mapa. Horní tok jsme na dvou místech brodili při výpravě v létě 2002. Zbytek, hlavně dolní tok, můžeme odhadnout podle zkušeností s řekou Reindalselvou z roku 2004. Střední tok, procházející poměrně členitou krajinou, si vyžádá průzkum ze břehu. S největší pravděpodobností však technická obtížnost řeky nepřesáhne WW II.

Celkový čas cesty by podle tohoto plánu neměl přesáhnout 17 dní. Při třítýdenním plánu a jednom dni na začátku, tak zbývají 3 dny rezervy.

Do odletu

Po ukončení hlavní cesty by mělo zbývat minimálně 7 dní do odletu. Na tuto dobu se výprava přesune do oblasti zátoky Colesbukta, což je od Longyearbyenu celkem pohodlná jednodenní cesta po moři a o poznání náročnější, ale také jednodenní pochod po souši. V oblasti Colesbukty bude základním táborem Russanovova chata a na programu budou kratší výlety po okolí (výstup na Lindstrom fjellet nad chatou nebo na Vesuv na druhé straně zátoky).


Alternativní plány

Jelikož se jedná o cestu tam a zpět, je jakékoliv zkracování těžko proveditelné. Celý plán je ale časově naddimenzován a proto lze zejména při cestách mezi kontrolními body nějaký čas ušetřit. Všechny etapy jsou dlouhé kolem 60 km. Ze zkušenosti víme, že i na moři a nafukovacích lodích lze takovou vzdálenost pohodlně ujet za dva dny. Navíc minimálně jeden člen každé posádky bude mít zkušenost s vytrvalostním pádlováním, což může být užitečné v případě časové krize.

V případě nepříznivých klimatických podmínek a následného zdržení na prvním kontrolním bodě bude možno vynechat druhý ledovec a zkrátit cestu rovnou do Pyramid. Bude-li zdržení horší, lze vynechat Pyramiden úplně a věnovat se průzkumu severních břehů Tempelfjordenu, případně pěším výletům nebo sjezdům (prvosjezdy) potoků v oblasti národního parku Sassen-Bunsow.

Zpoždění na druhém kontrolním bodě povede k vynechání Pyramid a rychlému návratu.

Longyearbyen - Pyramiden - Adventdalen           24.7. - 23.8.2008

Svalbard IV